НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6973745 Картинка 12123796 Картинка 6670349 Картинка 4239210 Картинка 4287332 Картинка 6479455 Картинка 10834523 Картинка 5087229 Картинка 6765249 Картинка 6016318
Медицинска служба

 

Медицинската служба при НСА “В. Левски” е с персонал:

 • · Двама лекари към НСА “В. Левски”;
 • · Един общопрактикуващ лекар - свободна практика;
 • · Един стоматолог на свободна практика;
 • · Три медицински сестри;

Службата е разположена на първия етаж в административната сграда. Има четири кабинета:

 • · № 127 - кабинет за прегледи и консултации с картотека;
 • · № 128 - кабинет стоматологичен;
 • · № 129 - кабинет за лекарска свободна практика;
 • · № 130 - многофункционална манипулационна зала.

Медицинската служба осъществява следните дейности:

 • · Общомедицински прегледи и консултации;
 • · Стоматологични услуги;
 • · Спортно-медицински прегледи и консултации;
 • · Амбулаторна хирургия и превръзки;
 • · Амбулаторна травматология;
 • · Спортна травматология;
 • · Рехабилитация, масаж, мануална терапия;
 • · Физиотерапия;
 • · Акупресура, иглотерапия, източен масаж;
 • · Противоболкова комплексна терапия;
 • · Медицинско обезпечаване на вътрешни и международни спортни състезания и мероприятия;
 • · Колаборация с болнични центрове и заведения;
 • · Обслужва учебни, зимни и летни курсове по ТАО, ски, сноуборд и водни спортове, съответно на базите на Витоша, Мальовица и Несебър;
 • · Упражнява хигиенен контрол на територията на НСА и нейните бази;
 • · Провежда курсове и изнася лекции в учебните бази по следните теми:
 • o Спешни състезания и заболявания при високопланински условия. Долекарска помощ;
 • o Водни инциденти и удавяния - първа долекарска помощ.

Доктор Румен Белберов
З
авеждащ медициннска служба 

Общомедицински прегледи, хирургия, травматология, мануална терапия, спортно-медицински консултации, рехабилитация.

Служебен GSM: 089 241 0443

GSM 089 225 1357
тел. (02) 40 14 377.

Доктор Васил Велчев

Общомедицински прегледи, рехабилитация, спортно-медицински консултации.
GSM 0892 41 04 43
тел. (02) 4014(377)

Медицинска сестра Лиляна Петрова

общ профил, манипулационна сестра, стоматологичен профил, физиотерапия

тел. (02) 4014(377)
GSM 0892 41 04 43

 

Медицинска сестра Антоанета Владимирова

общ профил, манипулационна сестра, акушерство, физиотерапия.

тел. (02) 4014(377)

Медицинска сестра Силвана Миронова

общ профил, манипулационна сестра,  физиотерапия

Тел. (02) 4014(377)
GSM 0892 41 04 43

Максим Михайлов

Кинезитерапевт

GSM 0897 85 81 55
        0892 41 04 43

Тел. (02) 4014(225)


 

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share