НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8536612 Картинка 9204432 Картинка 4177267 Картинка 7298262 Картинка 8032878 Картинка 8905252 Картинка 7212020 Картинка 11404913 Картинка 7954380 Картинка 10697057

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Валентин Панайотов, ДН; Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Гл. ас. Петя Миланова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа: Цветелина Митова - (02) 4014(259) 
Зала Бокс и фехтовка: (02) 4014(395)

Информацията е поместена по сектори
 
??????? ??? Facebook Twitter Share