НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8296159 Картинка 9665719 Картинка 7245514 Картинка 1360379 Картинка 11898452 Картинка 12262975 Картинка 9635836 Картинка 5822352 Картинка 11507465 Картинка 2313953

Академичен профил

Мисия на НСА Образователна квалификация Нормативни документи Политика за развитие на НСА

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления - Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве .

Историята на нашето висше училище започва с Указа на Цар Борис III, с който през 1942 година се основава Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. с Постановление на Министерския съвет е утвърдено наименованието Висш институт за физическа култура. През 1967 г. се обособяват Спортно-педагогически факултет и Факултет за масово-оздравителна и лечебна физкултура.

През 1972 година се създава уникалната Водна спортна база на ВИФ на Черно море, близо до Несебър. В 1973 г. се създава Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта (включително лечебна физическа култура), който присъжда научните степени "доктор" и "доктор на науките", утвърждава хабилитации. От 1974 г. се въвежда специализирано обучение на висококвалифицирани спортисти. Високопланински учебен комплекс (в Боровец, Рила планина) е открит през 1986 г. През 1991 г. се създава Център за езикова подготовка на чуждестранни студенти и докторанти.

През 1995 г. с решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус в Студентския град в Дървеница.По това време се създава и високопланинската учебна база на НСА на Витоша.

От 1996 година НСА "Васил Левски" започна да дава почетното звание "Doctor Honoris Causa" на изтъкнати български и чуждестранни деятели в областта на физическата култура, спорта и общественото здраве.

В настоящия момент НСА има високо оценена академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:

  • Факултет "Спорт"
  • Факултет "Педагогика"
  • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"

 

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.

НСА заедно с треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от Европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори от цял свят и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

Обучението в НСА е базирано на нашия изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научно-изследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаване на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформя специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицирания научен и преподавателски състав на Академията.

Тук преподават 29 професори,  95 доценти и 116 асистенти и гл. асистенти, голяма част от които притежават научните степени "доктор" и "доктор на науките".

Нашите преподаватели са специалисти от най-различни области - спортни педагози и треньори, лекари, физиолози, биохимици, психолози, социолози, философи, историци, физици.

Отлична реклама за резултатите от нашата дейност са постиженията на огромен брой изтъкнати спортисти, възпитаници на НСА, в най-представителните спортни форуми на планетата - Олимпийски игри, световни и европейски първенства.

Възпитаниците на НСА досега са завоювали над 40 олимпийски титли, 150 сребърни и бронзови олимпийски медали, 90 световни титли, 120 сребърни и бронзови медали на световни първенства и стотици златни, сребърни и бронзови отличия на европейски шампионати. Тук трябва да се отбележи и изключителната роля на големите български треньори, повечето от които са възпитаници на Академията.

НСА отделя голямо внимание на обучението на млади научни кадри в рамките на техните докторски работи. Нашите докторанти, освен задължителните за получаването на докторска степен разработки, взимат участие в работата на различни научни кръгове, в дискусионни клубове, кръгли маси, разнообразни проекти, годишни научни конференции и в международни конгреси.

НСА развива и активна спортно-състезателна дейност. 35-те спортни клуба са между най-добрите в университетските, в националните първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.

Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди Академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмата на Европейския съюз за обмен на студенти - Еразъм+. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех по-висок от 4,50 и владеят езика на Програмата в чуждестранния университет .

НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни висши училища навсякъде по света - Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Македония, Финландия и др.

 

 
 
Facebook Twitter Share