НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4044389 Картинка 3487229 Картинка 9358505 Картинка 9071957 Картинка 6697817 Картинка 465283 Картинка 490103 Картинка 7396573 Картинка 5320237 Картинка 9660898

Академичен профил

Мисия на НСА   Образователна квалификация   Нормативни документи   Политика за развитие на НСА  

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления - спорт, физическо възпитание, кинезитерапия.

Историята на нашето висше училище започва с Указа на Цар Борис III, с който през 1942 година се основава Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. с Постановление на Министерския съвет е утвърдено наименованието Висш институт за физическа култура. През 1967 г. се обособяват Спортно-педагогически факултет и Факултет за масово-оздравителна и лечебна физкултура.

През 1972 година се създава уникалната Водна спортна база на ВИФ на Черно море, близо до Несебър. В 1973 г. се създава се Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта (включително лечебна физическа култура), който присъжда научните степени доктор и доктор на науките, утвърждава хабилитации. От 1974 г. се въвежда специализирано обучение на висококвалифицирани спортисти. Високопланински учебен комплекс (в Боровец, Рила планина) е открит през 1986 г. През 1991 г. се създава център за езикова подготовка на чуждестранни студенти и докторанти.

През 1995 г. с решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус в Студентския град в Дървеница.По това време се създава и високопланинската учебна база на НСА на Витоша.

От 1996 година НСА "Васил Левски" започна да дава почетното звание 'Doctor Honoris Causa" на изтъкнати български и чуждестранни деятели в областта на физическата култура, спорта и кинезитерапията.

В настоящия момент НСА има високо оценена академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:

  • 1. Учителски факултет;
  • 2. Треньорски факултет;
  • 3. Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

 

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.

НСА заедно с Треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори от цял свят и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

Обучението в НСА е базирано на нашия изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научно-изследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаването на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформя специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицирания научен и преподавателски състав на Академията.

Сега тук преподават над 30 професори, над 90 доценти и над 120 асистенти и гл.асистенти, голяма част от които притежават научните степени доктор и доктор на науките.

Нашите преподаватели са специалисти от най-различни области - спортни педагози и треньори, голям брой лекари, физиолози, биохимици, психолози, социолози, философи, историци, физици.

Отлична реклама за резултатите от нашата дейност са постиженията на огромен брой изтъкнати спортисти, възпитани в НСА, в най-представителните спортни форуми на планетата - Олимпийските игри, световните и европейски шампионати.

Спортистите на НСА досега са завоювали над 40 олимпийски титли, 150 сребърни и бронзови олимпийски медали, 90 световни титли, 120 сребърни и бронзови медали на световни първенства и няколко стотин златни, сребърни и бронзови отличия на европейски шампионати. Тук трябва да се отбележи и изключителната роля на големите български треньори, повечето от които са възпитаници на Академията.

НСА отделя голямо внимание на обучението на млади научни кадри в рамките на техните докторски работи. Нашите докторанти, освен задължителните за получаването на докторска степен разработки, взимат участие в работата на различни научни кръгове, в дискусионни клубове, кръгли маси, разнообразни проекти, годишни научни конференции и в международни конгреси.

НСА развива и активна спортно-състезателна дейност. 35 спортни клубове са между най-добрите в нашите университетски, национални първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.

Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за обмен на студенти - Еразмус, Сократес, CEEPUS. Леонардо и др. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех, по-висок от 4,50 и владеят западни езици (в зависимост от страната-приемник).

НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по Физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни учебни заведения навсякъде по света - Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Македония, Финландия и др.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share