НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11223156 Картинка 799023 Картинка 7215313 Картинка 9475770 Картинка 4136143 Картинка 11387019 Картинка 7886941 Картинка 4105038 Картинка 6476393 Картинка 33553

Анкетни карти за попълване от търсещи работа

За да бъдете включени в програмата на Кариерния център на НСА е необходимо да попълните CV и Анкетна карта. Файлът за CV можете да изтеглите по-долу. Следват двете форми - за завършили бакалавърска и магистърска степен на обучение. По-долу можете да изтеглите анкетните карти като Word-документ. Попълнете ги и ни ги изпратете по пощата или на e-mail:

София 1700, Студентски град
Национална спортна академия
Кариерен център
e-mail:
career@nsa.bg
телефон: 02 40 14 208


Въпроси, свързани с Вашата професионална реализация и кариерно развитие може да поставите в Кариерен център на НСА “Васил Левски”,

тел. 02/ 40 14 208, e-mail: career@nsa.bg

 

Документи
Правилник за дейсността на Кариерния център
Правилник за дейсността на Кариерния център
CV
CV
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
 
??????? ??? Facebook Twitter Share