НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1684640 Картинка 8578143 Картинка 483046 Картинка 7555675 Картинка 11536554 Картинка 4200114 Картинка 10916575 Картинка 5469807 Картинка 12295875 Картинка 6242757

Ректорат

Ректорско ръководство на Национална спортна акедемия

Ректор

 

проф. Николай Изов, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 /40 14 101

e-mail: rector@nsa.bg ; nikolay.izov@gmail.com

 

Заместник-ректор по учебната работа

 

проф. д-р Иван Мазнев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 /40 14 303 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

 

Заместник-ректор по научната и международна дейност

 

проф. Татяна Янчева, дн

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 358 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

 

 

Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията

 

проф. Апостол Славчев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 324 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: slav_a@abv.bg

 

Помощник-ректор

 

проф. Кирил Андонов, доктор

 

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 / 40 14 306

e-mail: k.andonov@nsa.bg

Секретар на ректора

 

Николина Чалъкова

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,

Тел. 02 / 40 14 302

e-mail: nina@nsa.bg

 

 

Секретар заместник-ректори

 

Стефка Кончева

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж

тел. 02 / 40 14 303 ; факс:  02 / 400 75 05

e-mail: s.koncheva@nsa.bg

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share