НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3813668 Картинка 4515552 Картинка 6322339 Картинка 2844736 Картинка 1765510 Картинка 5482425 Картинка 1818732 Картинка 11392558 Картинка 803752 Картинка 11239888РекторатРектор

проф. Николай Изов, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 /40 14 101

e-mail: rector@nsa.bg ; nikolay.izov@gmail.com

 

   

Заместник-ректор по учебната работа 

проф. д-р Иван Мазнев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 /40 14 303 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

   

 Заместник-ректор по научната и международна дейност

 проф. Татяна Янчева, дн

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 358 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

 

   

 Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията

проф. Апостол Славчев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 324 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: slav_a@abv.bg

 

   

Помощник-ректор

проф. Кирил Андонов, дн

 

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 / 40 14 306

e-mail: k.andonov@nsa.bg

   

Секретар на ректора 

Николина Чалъкова

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,

Тел. 02 / 40 14 302

e-mail: nina@nsa.bg

 

   

 Секретар заместник-ректори 

Стефка Кончева

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж

тел. 02 / 40 14 303 ; факс:  02 / 400 75 05

e-mail: s.koncheva@nsa.bg

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share