НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 778229 Картинка 3563887 Картинка 1126219 Картинка 5874368 Картинка 9055131 Картинка 6456607 Картинка 2288395 Картинка 8493528 Картинка 11266168 Картинка 6156090ЦНПДС


Апаратура Дейност За ЦНПДС Контакти Полезни връзки Ценоразпис

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

 
 
Facebook Twitter Share