НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 631524 Картинка 8000411 Картинка 1215742 Картинка 4312355 Картинка 7244810 Картинка 782820 Картинка 1919339 Картинка 3187062 Картинка 5812645 Картинка 8165726

ЦНПДС (Център за научна и приложна дейност в спорта)

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share