НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9100114 Картинка 1249460 Картинка 9183655 Картинка 1558439 Картинка 4152368 Картинка 334823 Картинка 6641042 Картинка 1487994 Картинка 8673416 Картинка 8534794Учебен процес


Учебни планове Изпити Разписания на часовете - задължителни модули Разписания на часовете - избираеми модули Обучение на чуждестранни докторанти

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
    
 
Facebook Twitter Share