НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10433729 Картинка 5743452 Картинка 1231537 Картинка 5578168 Картинка 632156 Картинка 7660315 Картинка 7484296 Картинка 6629665 Картинка 9308241 Картинка 7609797

Център Следдипломна квалификация (СДК)

Заявление за участие в курс по СДК Курсове за обучение на учители Заявление за обучение на учители Конспекти Курсове

 

Центърът за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” е създаден през 1972 год. Той е звено към Академията, което провежда различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в гр. София и страната.

Центърът за СДК се намира в Ректората - Студентски град, ІІ-ри етаж, стаи № 203 и 205.

Ръководител на Центъра за СДК:

проф. Бисер Цолов, ДН
тел. (02) 40 14 288 и (02) 40 14 235
Мобилен: 0896-77-66-12

Инспектори СДК:


Анелия Еленкова
Тел/факс (02) 40 14 238

Е-mail: sdk@nsa.bg

 


    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share