НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11615030 Картинка 11495392 Картинка 313067 Картинка 12266604 Картинка 3300115 Картинка 11945114 Картинка 9573775 Картинка 6227602 Картинка 3028932 Картинка 6704686

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523Документи
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share