НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9020353 Картинка 4114706 Картинка 6724095 Картинка 10121599 Картинка 7949897 Картинка 9538618 Картинка 2411944 Картинка 5720235 Картинка 951093 Картинка 7210569

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523Документи
Решение 441 на МС
Решение 441 на МС
Писмо МОН
Писмо МОН
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение  № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share