НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 940666 Картинка 9797111 Картинка 2632937 Картинка 5034531 Картинка 9698798 Картинка 1803655 Картинка 8454907 Картинка 11828736 Картинка 8146998 Картинка 434331

ПРОВЕРКА НА БАЛООБРАЗУВАЩИТЕ ОЦЕНКИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Уважаеми кандидат-студенти,

На 15 юли можете да проверите балообразуващите си оценки на адрес https://ksk.nsa.bg:8443/2020.

Влизането  във вашия профил става с ЕГН и входящ номер.

Проверката може да бъде направена от всички кандидат-студенти, независимо от начина на подаване на документи – по електронен път или на хартиен носител.

??????? ??? Facebook Twitter Share