НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5302457 Картинка 11462141 Картинка 6741993 Картинка 9834158 Картинка 2253005 Картинка 7059447 Картинка 3272108 Картинка 11790930 Картинка 8817625 Картинка 7724773Сграда Ректорат


Новата административна сграда на Национална спортна академия беше завършена през 1995 година, през мандата на ректора проф. Георги Кабуров, дпн.

Адрес: 1700 София, Студентски град,
Национална спортна академия "Васил Левски"В новата административна сграда на Национална спортна академия са разположени:

1 етаж

- Учителски факултет: Декан - стая 101, канцелария - стая 105
- Треньорски факултет: Декан - стая 102, канцелария - стая 102
- Факулетет Кинезитерапия: Декан - стая 103, канцелария - стая 57 (в сградата на
  ул. Гургулят
- Задочно обучение - стая 105
- Индивидуален план - стая 102
- Обща канцелария на НСА (Деловодство) - стая 111
- Учебно-методичен отдел - стаи 107, 108, 109
- Охрана - стая 113
- Голямата читалня на библиотеката, книгохранилището и заемната служба
- 5 големи лекционни зали, включително Аула Максима (А1, А2, А3, А4, А5)
- Зала "Егидиус Браун" - 112
- Зали за семинарни упражнения - 110, 114, 116, 118, 120, 122
- Физиотерапия - 124
- Стоматология - 126
- Лекарски кабинет - стая 128
- ИППМП - Амбулатория - стая 130

2 етаж - Главен счетоводител - стая 202
- Счетоводство - 204, 206, 211
- Каса - стаи 208, 209
- Ръководител ЦСДК - стая 205
- Научен институт - стая 201
- Следдипломна квалификация - стая 203
- Машинописки - стая 207
- Издателско-документален комплекс
- Телефонна централа
- Зали за семинарни упражнения - 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231
- Малка читалня на библиотеката и кабинети

Катедри:
- История и управление на спорта- 233
- Психология и педагогика - стаи 236, 238
- Спортна медицина (сектор Екология) - стая 234
- Теория на спорта - стая 230
- Баскетбол, волейбол, хандбал - стаи 222, 224, 226, 228
- Тежка атлетика, бокс и фехтовка - стаи 210, 212, 214, 216, 218
3 етаж

- Ректор - стая 302
- Зам.ректор по учебната работа - стая 306
- Зам.ректор по по икономическо-стопанската дейност и международно
  сътрудничество - стая 304
- Голяма заседателна зала
- Правна служба - стая 303
- Служба Финансов контрол - стая 301
- Служба Човешки ресурси (Личен състав) - стая 305
- Служба ТРЗ (Труд и работна заплата) - стая 307
- Международни връзки - стая 307

Катедри:
- Физиология и биохимия - стаи 309, 310, 311, 312, 314, 316
- Технически и ледени спортове - стаи 313, 315, 318
- История и управление на спорта - стаи 317, 320, 322, 329
- Спортна медицина - стаи 319, 321, 324, 326
- Лека атлетика - стаи 323, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 336, 338,

4 етаж

- Зам.ректор по научно-изследователската работа - стая 401
- Директор на отдел Административно-стопанска дейност - стая 402
- Връзки с обществеността - стая 406
- Докторантури - стая 403
- Магистратури - стая 405
- Служба Строителство и ремонт - стая 408
- Домакин (Материална и складова база) - стая 409

Департамент за езиково обучение и информационни технологии - секция Чужди езици - каб. 409, 418, 421

Катедри:
- Теория на физическото възпитание - стаи 407, 411, 413, 420
- Технически и ледени спортове - стаи 416, 417
- ТАО и ски - стаи 410, 412, 419, 423, 425
- Гимнастика - стаи 424, 426, 427, 428, 429
- Психология и педагогика - стаи 430, 431, 432, 433, 434, 436
- Теория на спорта - стаи 422, 435, 437, 438

5 етаж - Център Информационни системи и технологии
- Компютърна зала за обучение по информатика - 501
6 етаж - Кафе-клуб на преподавателя
Сутерен - Лаборатории за медико-биологични дисциплини: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
  007, 008, 009, 010, 012
- Фотографска служба

Учебна база в новата сграда на НСА - кликнете ТУК


    
 
Facebook Twitter Share