НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3527318 Картинка 4611175 Картинка 11470374 Картинка 11870525 Картинка 2972216 Картинка 10511596 Картинка 5930812 Картинка 8660863 Картинка 7679154 Картинка 12153534

Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
??????? ??? Facebook Twitter Share