НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10263272 Картинка 7215809 Картинка 11589229 Картинка 5578863 Картинка 11091102 Картинка 7224256 Картинка 6175044 Картинка 3994841 Картинка 3100200 Картинка 10191462

Студентски съвет

Студентски съвет (СС) е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от НСА “Васил Левски” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Студентски съвет при НСА “Васил Левски” членува и взема активно участие в дейността на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) на Република България.

 

За контакти:

Национална спортна академия
Студентски град, бл. 70, етаж 7, стая №700
e-mail: studentski.nsa@gmail.com

 

Списък на членовете на Студентски съвет

Председател

Елена Прокопова – факултет „Педагогика“, ФН: 34897


Заместник-председател

Иван Пенков – факултет „Спорт“, ФН: 206268

 

Членове

Благовест Кожухаров – факултет „Спорт“, ФН: 206260

Сюлейман Сюлейман – факултет ОЗЗГТ, ФН: 206422

Дарина Чимева – факултет „Педагогика“, ФН: 35646

Теодора Иванова – факултет „Педагогика“, ФН: 35655

Николета Милчева – факултет „Педагогика“, ФН: 35647

Петър Шопов – факултет „Педагогика“, ФН: 35234

Симона Недева – факултет „Спорт“, ФН: 36662

Венимира Борисова – факултет „Спорт“, ФН: 36664

Майкъл Дяков – факултет „Спорт“, ФН: 35554

Християн Стоев – факултет „Спорт“, ФН: 35558

Симоне Игнатов – факултет „Спорт“, ФН: 36589

Янис Ставрев – факултет „Спорт“, ФН: 36582

Виктор Михов – факултет „Спорт“, ФН: 36299

Светослав Делчев – факултет „Спорт“, ФН: 35226

Георги Велев – факултет „Спорт“, ФН: 35253

Йоан Стоичков – факултет Спорт, ФН: 37136

Николай Йорданов – факултет ОЗЗГТ, ФН: 35890

Симона Йорданова – факултет ОЗЗГТ, ФН: 35977

Янко Дойчинов – факултет ОЗЗГТ, ФН: 35882

Мария Михайлова – факултет ОЗЗГТ, ФН: 35913

Елена Цонева – факултет ОЗЗГТ, ФН: 35936


 
Документи за изтегляне
pdf file
Правилник за дейността на Студентски съвет
pdf file
Процедури за сигнали, жалби и предложения от студенти и докторанти
    
 
Facebook Twitter Share