НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4281124 Картинка 3772218 Картинка 2968167 Картинка 10060117 Картинка 8630834 Картинка 7755537 Картинка 4493043 Картинка 9299474 Картинка 5172442 Картинка 8673735
УЧЕБЕН КАЛЕНДАР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
УЧЕБЕН КАЛЕНДАР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Journal of Applied Sports Sciences 80 години НСА
ICASS 2022 Congress | 2-3 December 2022 / Sofia | INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES” – ICASS 2022 Congress
новини СЪБИТИЯ Учебен процес СЪСТЕЗАНИЯ


01.12.2022  Четвъртък
Данъчни облекчения
за деца за 2022


01.12.2022  Четвъртък
Стартира конгресната регистрация


01.12.2022  Четвъртък
Проф. Татяна Янчева пред БНР за значимостта на спортната наука


30.11.2022  Сряда
НСА ще отбележи 80-ата си годишнина с конгрес и спектакъл


28.11.2022  Понеделник
Анонси на честванията за 80 години НСА в медиите


23.11.2022  Сряда
НСА и ММС в съвместна инициатива „Здравословен живот за всички“


22.11.2022  Вторник
Обява за стажантска програма


22.11.2022  Вторник
Обява за работа за кинезитерапевт


22.11.2022  Вторник
Конкурси за академични длъжности


21.11.2022  Понеделник
Покана за участие в семинар „Здравословен живот за всички“


18.11.2022  Петък
В НСА се проведе семинар по проект SERVE с участието на БФВ


17.11.2022  Четвъртък
Изисквания на Закон за данъците на доходите на физическите лица за 2022г.


16.11.2022  Сряда
Работна среща за финансирането на висшето образование се проведе в НСА


16.11.2022  Сряда
Конкурс за асистент по анатомия


15.11.2022  Вторник
Покана за семинар - представяне на проект SERVE


15.11.2022  Вторник
Поздравителни адреси по случай празника на НСА


 Всички 


 Всички 29.11.2022  Вторник
Заповед на Ректора за отмяна на учебните занимания


25.11.2022  Петък
Допълнителна дата за семинарно упражнение по "Мениджмънт на спорта"


24.11.2022  Четвъртък
От 25.11.2022 г. всички лекции от 18 блок ще се провеждат в А 4 , както е по разписание!


24.11.2022  Четвъртък
Заниманията по "Спортен масаж" се преместват


15.11.2022  Вторник
Поради ремонтни дейности влизането и излизането ще става откъм медицинския център


14.11.2022  Понеделник
СИД „Мениджмънт на проекти”


14.11.2022  Понеделник
Церемония за връчване на дипломи


09.11.2022  Сряда
Разписание на магистърска програма „Спортен мениджмънт“, редовно обучение


09.11.2022  Сряда
ВАЖНО!
За положилите държавен изпит през месец май и месец юни 2022 в ОКС „магистър и ОКС „бакалавър“


09.11.2022  Сряда
Откриване на учебната 2022/2023 година за ОКС "магистър"


08.11.2022  Вторник
Разписание магистърска програма „Спорт за високи постижения“, редовно обучение


07.11.2022  Понеделник
ФИД “Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст”


07.11.2022  Понеделник
СИД „Автогенна тренировка“


07.11.2022  Понеделник
Разписание на учебните часове за магистърска програма "Физическо възпитание и спорт"


02.11.2022  Сряда
Графици за избираемите модули за докторските програми


 Всички 

 Всички 

Професионално-квалификационна степен за учители
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. "СПОРТ И НАУКА" ЕРАЗЪМ+
СПОРТНИ УСПЕХИ НА НСА БИБЛИОТЕКА НСА СП. ЕРАЗЪМ+
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
e-STUDENT ГОДИШНИК НА НСА КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НСА Студентски практики
Facebook logo   Twitter logo   YouTube logo
Декларация за достъпност
За промени и предложения пишете на администратора на сайта: webmaster@nsa.bg   |   Правила за публикуване