НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10045255 Картинка 7731 Картинка 10004430 Картинка 10089185 Картинка 6498635 Картинка 8183278 Картинка 5914661 Картинка 11798911 Картинка 3446248 Картинка 424875

История

Исторически бележки Изтъкнати треньори и педагози от НСА Знаменити спортисти на НСА Изтъкнати личности Правила за присъждане на почетни звания, отличия и награди на НСА „Васил Левски“ Доктор хонорис кауза Почетни професори

 

Националната спортна академия има 79-годишна история. Могат да се откроят следните по-важни жалони по нашия път:

 

  • 1942 г. С указ на Негово Величество цар Борис ІІІ се основава Висше училище за телесно възпитание;
  • 1953 г. С постановление на Министерски съвет е утвърдено наименованието Висш институт за физическо възпитание и спорт;
  • 1967 г. Обособяват се Спортно педагогически факултет и Факултет за масово оздравителна и лечебна физкултура;
  • 1973 г. Създава се Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта (включително кинезитерапия), който присъжда научните степени доктор и доктор на науките, утвърждава хабилитации;
  • 1974 г. Въвежда се специализирано обучение на висококвалифицирани спортисти;
  • 1991 г. Създава се езиковия център за езикова подготовка на чуждестранни студенти и докторанти;
  • 1995 г. С решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус;
  • 1999 г. С решение на Народното събрание е узаконено името Национална спортна академия „Васил Левски”.Повече информация за историята на НСА можете да намерите
в рубриката Исторически бележки

В приложената библиотека файлове можете да видите една част от историята на НСА в презентациите на проф. Лозан Митев

 
 
Facebook Twitter Share