НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5262008 Картинка 11574223 Картинка 1775933 Картинка 11431090 Картинка 11648578 Картинка 2507062 Картинка 6640923 Картинка 6766203 Картинка 9721852 Картинка 6936184

Медицински център

Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.




 
 
Facebook Twitter Share