НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10633878 Картинка 4159768 Картинка 8979840 Картинка 3636557 Картинка 8169054 Картинка 1173110 Картинка 1048128 Картинка 4403614 Картинка 12176139 Картинка 5132220

Медицински център

Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share