НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4768117 Картинка 8918740 Картинка 9169109 Картинка 9035697 Картинка 5640785 Картинка 8367962 Картинка 10553129 Картинка 5711212 Картинка 3131268 Картинка 2087922Контакти


ЦНПДС
София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21
cnpds@nsa.bg


 

Ръководител
проф. Албена Александрова, доктор

+359 89 339 6570
e-mail: aalexandrova@abv.bg


гл. ас. Ивета Бонова, доктор
+359 892 25 13 49

Силвия Бакалова
+359 893 338 610

гл. ас. Борислава Петрова, доктор
+359 893 338 610

гл. ас. Олег Христов, доктор
+359 893 338 389

Иво Иванов

Милена Здравчева
+359893 03 81 94

 

 
 
Facebook Twitter Share