НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2960585 Картинка 7692779 Картинка 254763 Картинка 10666369 Картинка 10087019 Картинка 2028010 Картинка 12134671 Картинка 60709 Картинка 5611353 Картинка 7960440
Контакти

ЦНПДС
София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21
cnpds@nsa.bg


 

Ръководител
проф. Албена Александрова, доктор

+359 89 339 6570
e-mail: aalexandrova@abv.bg


гл. ас. Ивета Бонова, доктор
+359 892 25 13 49

Силвия Бакалова
+359 893 338 610

гл. ас. Борислава Петрова, доктор
+359 893 338 610

гл. ас. Олег Христов, доктор
+359 893 338 389

Иво Иванов

Милена Здравчева
+359893 03 81 94

 

 
 
Facebook Twitter Share