НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8407657 Картинка 5891636 Картинка 9770835 Картинка 10848395 Картинка 10587575 Картинка 7923155 Картинка 3019560 Картинка 2212137 Картинка 1081303 Картинка 7302671Сграда Гургулят

Сградата на ул.“ Гургулят“ 1 се намира в центъра на София - зад IX  френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и непосредствено до Първа градска болница.

Модернизираната сграда - филиал на НСА, както и новата пристройка със спортна многофункционална зала бяха успешно въведени в експлоатация от Държавната приемателна комисия с Разрешение за ползване № СТ-05-1104/04.09.2019 г.

Реновирането на сградата стана възможно след спечелването и успешното изпълнение на Проект №BG16RFOP001-3.003-0001-С01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“, София – сградата на ул. Гургулят 1“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОПРР 2014-2020 г.

Проектът бе с одобрен бюджет в размер на 3 755 636,28 лева, от които 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020 г.“ и 255 636, 28 лева съфинансиране от НСА.

С успешното завършване на строежа НСА „Васил Левски“ осъществи значително обновяване на своя сграден фонд, като превърна емблематичната сграда, в която Академията се е помещавала в първите години след своето създаване, в една модерна, съвременна сграда.

Тя бе открита за започване на учебната 2019/2020 г. с официална церемония в присъствието на Премиера на Република България
и кмета на Столична община.

Адрес: София, 1000
Ул.“Гургулят“ №1
Национална спортна академия „Васил Левски“
Телефонна централа: 02/4014100
Управител: 02/4014424

 

 Днес в сградата на ул. Гургулят се помещават:

Първи етаж  -  една Лекционна зала, пет броя Учебни зали, Учебен фитнес, Медицински център, както и Център за рехабилитация с барокамера.

Втори етаж -  една Лекционна зала, седем броя Учебни зали, Конферентна зала  и Спортна зала по тенис на маса.

Трети етаж - Деканатът на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“,  две Семинарни зали, шест Учебни зали, библиотеката с архива.

Таванският етаж е на разположение на три катедри с канцеларии и кабинети на преподаватели – Катедра „Водни спортове“, катедра „Кинезитерапия“ и катедра  „Теория и методика на кинезитерапията“.

В новата пристройка се намира модерна Учебна спортна зала за мини футбол, баскетбол и волейбол.

   
 
Facebook Twitter Share