НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6857438 Картинка 5832322 Картинка 4941816 Картинка 4449328 Картинка 4731061 Картинка 1776584 Картинка 2374632 Картинка 5342964 Картинка 8978892 Картинка 10652183Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“
  2. „Анатомия, физиология, кинезиология“ и др.

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share