НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10180317 Картинка 7888267 Картинка 7044178 Картинка 5877824 Картинка 1505319 Картинка 2790380 Картинка 234483 Картинка 5256834 Картинка 7254404 Картинка 11463325
Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share