НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Цени за ползване

 

Ръководител отдел "Управление на учебна и спортна база" - Валентин Добрев

За контакти:

e-mail: valentind@abv.bg

mobile: +359899 33 33 93

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share