НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11401793 Картинка 1759513 Картинка 9664477 Картинка 2426478 Картинка 11698524 Картинка 12318440 Картинка 11339694 Картинка 5563117 Картинка 9117373 Картинка 2150573

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share