НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1697329 Картинка 12254652 Картинка 5040795 Картинка 1969383 Картинка 6106426 Картинка 7128009 Картинка 10829547 Картинка 3378521 Картинка 9698148 Картинка 2392646

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share