НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8655770 Картинка 3104664 Картинка 4415208 Картинка 4607872 Картинка 10176427 Картинка 1873250 Картинка 5618663 Картинка 1633464 Картинка 6099561 Картинка 1299862Документи за изпълнение на научни проекти


 
 
Документи за изтегляне
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
docx file
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
doc file
Форма за отчет на научно-изследователски проект
doc file
Финансов доклад по граждански договор
docx file
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за дейността на комисията за етична етика
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
doc file
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
doc file
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
    
 
Facebook Twitter Share