НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1571922 Картинка 4937699 Картинка 7343914 Картинка 10935912 Картинка 7194761 Картинка 9449518 Картинка 8821690 Картинка 3090762 Картинка 5743150 Картинка 11267196

Документи за изпълнение на научни проекти

 
Документи
Договор  за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Финансов доклад по граждански договор
Финансов доклад по граждански договор
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за дейността на  комисията за етична етика
Правилник за дейността на комисията за етична етика
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share