НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2609488 Картинка 4768331 Картинка 9206338 Картинка 7296251 Картинка 8190565 Картинка 7977863 Картинка 4482226 Картинка 12214696 Картинка 7229016 Картинка 4987792
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 49, ал. 1 от ЗПК. 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share