НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5977574 Картинка 5320230 Картинка 7107218 Картинка 8862102 Картинка 11068098 Картинка 10811119 Картинка 901390 Картинка 3658662 Картинка 7032089 Картинка 2424461Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share