НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8672633 Картинка 11558428 Картинка 3696960 Картинка 11179234 Картинка 1033491 Картинка 11796374 Картинка 2952874 Картинка 3450855 Картинка 5806615 Картинка 5398696Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев проф. Иван Стайков проф. Ема Герон проф. Райко Петров проф. Никола Хаджиев проф. Георги Кабуров проф. Цветан Желязков проф. Михаил Бъчваров проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share