НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10838194 Картинка 6590577 Картинка 10591653 Картинка 323752 Картинка 10121942 Картинка 7439359 Картинка 11163178 Картинка 9286496 Картинка 24740 Картинка 6310702
проф. Райко Петров

Професор Райко Петров
(1930-2011)

Роден е на 26.07.1930 г. в Сливовица, Великотърновски окръг. Завършил е Националната спортна академия "Васил Левски".

Работил е 15 години като треньор на националния отбор по свободна борба и е подготвил първите олимпийски и световни шампиони в българския спорт. Има значителни научни и приложни приноси във формирането на прославената българска школа по свободна борба.

Работил е като председател на Българската федерация по борба от 1969 до 1990 година, зам. председател на Българския съюз за физическа култура и спорт, член на Българския олимпийски комитет, директор на институт по психология, зам. директор на ЕЦНПКФКС, ръководител на катедра "Борба-джудо" и ректор на Националната спортна академия.

В продължение на много години е бил зам. председател на ФИЛА, ръководител на Техническия комитет и на Висшата треньорска школа по борба, както и на научната, треньорската и медицинската комисии. Работил е и в Изпълнителния комитет на Световния съвет за наука и спорт (СИЕПС) към ЮНЕСКО. Като треньор и спортен деятел е участвал на 12 поредни летни олимпийски игри.

Избран е за лауреат на "Международната зала на славата по борба"- Оклахома, САЩ.

Професор Райко Петров е автор на повече от 300 научни публикации, 62 от които са книги. Много негови трудове са издадени или преведени на френски, английски, испански, немски, руски, арабски, италиански, персийски, унгарски, полски, румънски, иврит и други езици.

БИБЛИОГРАФИЯ

Петров, Р., Програма за учебно-спортните секции по борба (класически и свободен стил), София, 1955 (в съавторство)
Петров, Р., Терминология на борбата, София, 1958 (в съавторство)
Петров, Р., Ръководство по свободна борба, София, 1961
Петров, Р., Свободна борба, София, 1964
Петров, Р., Свободна борба в снимки и кинограми, София, 1966
Щерев, П., Д. Добрев, Хр. Диков, Ил. Илиев, Р. Петров, Спортна борба, София, 1966
Петров, Р., М. Борисов, Физическа подготовка на бореца, София, 1967
Петров, Р., П. Икономов, Ф. Кривиралчев, Борба за деца и юноши, София, 1967
Петров, Р., Биомеханика на борбата. Учебник Биомеханика на физическите упражнения, София, 1968
Петров, Р., Оперативна психология, София, 1970
Петров, Р., П. Икономов, Р. Радославов, Н. Захариев, Ръководство за деца и юноши, София, 1971
Петров, Р., Н. Грозева, Въведение в биониката, София, 1971
Петров, Р., Юнашка слава, София, 1973
Петров, Р., Р. Радославов, П. Икономов, Ц. Захариев, А. Матев, Единна програма за обучение и тренировка по борба, София, 1973
Петров, Р., Свободна борба в снимки и кинограми, София, 1973
Братство на богатири, под общата редакция на А. Новиков и Р. Петров, София, 1976 (български и руски език)
Петров, Р., Борба, сб. Проблеми на подготовката на младите спортисти (обща ред. Крум Рачев), София, 1976
Петров, Р., Д. Добрев, Н Берберов, О. Макавеев, Свободна и класическа борба, София, 1977
Петров, Р., Усъвършенствуване на технико-тактическото майсторство на бореца, София, 1978
Петров, Р., Хр. Диков, О. Макавеев, Н. Берберов, Ив. Ставрев, Борба, София, 1978
Петров, Р., За професионалната етика на треньора, сб. Спортна етика, (обща ред. Янко Янчев), София, 1981
Петров, Р., Юнашка слава, София, 1982
Петров, Р., Г. Ангелов, Н. Берберов, Учебна програма по борба за средните политехнически спортни училища – интернати (от VI до XI клас), София, 1986
Петров, Р., Р. Радославов, Р. Розев, П. Крумов, Единна програма за обучение и тренировка по борба, София, 1986
Петров, Р., Азбука на борбата, София, 1988
Петров, Р., П. Киров, Сп. Станчев, О. Макавеев, Н. Димитров, Н. Берберов, Ив. Ставрев, Н. Станчев, Свободна и класическа борба, София, 1993
Бърдарева, Р., Р. Петров, 60 години Национална Спортна Академия “В. Левски”, София, 2002
Петров, Р., Азбука на борбата, София, 2005
Петров, Р., Отломки, София, 2005
Петров, Р., Терминология по борба на шест езика, София, 2005

Petrov, R., Serbes gueres Kilavuzu, Sofya, 1962
Petrow, R., Zapasy Styl Wolny, Warszawa, 1965
Petrow, R., Strategie und Taktik des Ringens, Leipzig, 1970
Petrow, R., Znaczenie i miejsce przygotowania psychicznego w systemie szkolenia zapasnika, Zapasy, Warszawa, 1972
Petrov, R., Lupte Libere, Bucuresti, 1973
Petrov, R.,Principes de la lutte libre pour enfants et adolescents, Sofia, 1975
Aspects Fondamentaux de I’Entrainement de la Lutte (
обща редакция), Lausanne, 1976
Basic Aspect of Training in Wrestling (
обща редакция), Belgrad, 1976
Aspectos Fondamentales del Entrenamiento de la Lucha (
обща редакция), Belgrad, 1976
Petrov, R., Le calendlier sportif et la planification de la preparation sportive des lutteurs, Cavtat, 1976 (
френски, английски и руски език)
Petrov, R., Lutas amadoras, Lisboa, 1976
Petrov, R., Principios de la lucha libre para ninos y adolescents. Printidin Spain, 1977
Compte, F., R. Petrov, A. Novikov, Regiamento de lucha infantile, FILA, 1977 (
пет езика)
Petrov, R., Carnet du Lutteur – I grade, FILA, 1977 (пет езика)
Petrov, R., Carnet du Lutteur – I I grade, FILA, 1977 (пет езика)
Petrov, R., Carnet du Lutteur – I I I grade, FILA, 1977 (пет езика)
Petrov, R., Maila eta Kategorien Aplikazio-Sistema, Bizkaia, 1977 (пет езика)
Petrov, R., O. Makaveev, L. Milanov, Children on the mat, Sofia, 1978
Petrov, R., O. Makaveev, L. Milanov, Enfants sur le tapis, Sofia, 1978
Ercegan, M., I. Comianu, R. Petrov, Plan and Programme for professional education of coaches, Belgrade, 1979
Ercegan, M., I. Comianu, R. Petrov, Plan et Programme pour les ecoles de Formation d’Entraineurs, Belgrade, 1979
Petrov, R., A szabadfogasu brikozas alapjai, Budapest, 1980
Petrov, R., Lutte libre et et lutte Greco-romaine, Lausanne, 1984
Ercegan, M., R. Petrov, J. Foeldeak, Lutte-Racines, Novi Sad, 1984 (
френски и английски език)
Petrov, R., Pierre de Coubertin and World Peace,
сб. Sport and International understanding, Springer Verlag, 1984
Petrov, R.,
Freestyle and Greco-Roman wrestling, Lausanne, 1986
Petrov, R., Sport sans auteur et patrie, Novi Sad, 1987 (
френски и английски език)
Petrov, R., Olympic Wrestling throughout the Millennia, Lausanne, 1993
Petrov, R., La Lutte Olympique a travers les Millennaires, Lausanne, 1993
Petrov, R., Olympic Wrestling throughout the Millennia,
(специално издание за колекционери), Lausanne, 1994
Petrov, R., L’ABC de la lutte, Lausanne, 1995
Petrov, R., The ABC of Wrestling, Lausanne, 1996
Petrov, R., Terminologie de la lutte FILA (
английски, френски, испански, руски и немски език)
Petrov, R., 100 Years of Olympic Wrestling, Budapest, 1997
Petrov, R., Introduction a Loita, Santiago de Compostela, 1997
Petrov, R., Les Racines de la Lutte Les Luttes Traditionnelles, Budapest, 2000
Petrov, R., The Roots of Wrestling: The traditional Wrestling styles, Budapest, 2000
Petrov, R.,Programme for coaches in Wristling, Lausanne, 2001
Chakhmouradov, A., R. Petrov, Planification de l’entrainement pour le cycle Olympique 2000-2004, Lausanne, 2001 (
френски и английски език)
Petrov, R., L’ABC de la Lutte, FILA, 2003
Petrov, R., The ABC of Wrestling, FIla, 2003
Carte d’identitle lutte Olympique, FILA (
френски и английски език)
Petrov, R., Practique de la Lutte, Lausanne
Петров, Р., Тестове за оценка на спортната подготовка на борците (под печат - френски и английски език)
Петров, Р., Свободна и класическа борба (арабски език), Дамаск, 1993
Петров, Р., Свободна и класическа борба (персийски език), Техеран, 1999
Петров, Р., АБВ на борбата (иврит), Тел Авив

 

 
 
Facebook Twitter Share