НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11858109 Картинка 3306069 Картинка 2737118 Картинка 2300557 Картинка 4705924 Картинка 10832935 Картинка 4309 Картинка 621276 Картинка 5644197 Картинка 982173

Учебен процес


26.09.22 - Понеделник

Избираеми дисциплини към катедра "Борба и джудо

26.09.22 - Понеделник

СИД „Етика и Естетика“ (теоретичен, 2 кредита) за 3 курс, ФС и ФП

26.09.22 - Понеделник

ФИД- „Теоретични и приложни аспекти на правилознанието по хокей на лед“

26.09.22 - Понеделник

График държавен изпит за ОКС "бакалавър" - основна специалност "Спорт" и "Педагогика"

26.09.22 - Понеделник

График за явяване на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" - СПЕЦИАЛНОСТ "КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

26.09.22 - Понеделник

График за явяване на държавен изпит – Защита на дипломна работа за ОКС "бакалавър"

23.09.22 - Петък

ВАЖНО!!!
ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ ОТ
ЗАЛА А3 ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В БЛ.18

23.09.22 - Петък

Accepted students for language course in the "Department of Language Education and Information Technologies"

23.09.22 - Петък

ВАЖНО!!!
ОТ 26.09.2022 ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ ОТ ЗАЛА А5 ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В БИБЛИОТЕКАТА

23.09.22 - Петък

Важно за студенти от Факултет „Спорт“ участвали в лятна студентска бригада в чужбина през 2022
 
Facebook Twitter Share