НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10145033 Картинка 10585728 Картинка 2331323 Картинка 3205550 Картинка 1263288 Картинка 10819783 Картинка 10451226 Картинка 5068189 Картинка 8993330 Картинка 192891Заемане на академични длъжности


Конкурсите за заемане на академични длъжности вижте ТУК 

 
Документи за изтегляне
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА
Декларация на кандидата
Декларация на кандидата
Формуляр СИРЕНА за заемане на академична длъжност
Формуляр СИРЕНА за заемане на академична длъжност
Заявление на кандидата до ректора
Заявление на кандидата до ректора
Докладна записка за избор на научно жури
Докладна записка за избор на научно жури
Докладна записка за обявяване на конкурс за академична длъжност
Докладна записка за обявяване на конкурс за академична длъжност
Справка за наукометрични показатели
Справка за наукометрични показатели
ФОРМУЛЯР за рецензиране на резултатите и приносите по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
ФОРМУЛЯР за рецензиране на резултатите и приносите по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
    
 
Facebook Twitter Share