НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3616834 Картинка 2779572 Картинка 9350750 Картинка 5192498 Картинка 2706108 Картинка 7443877 Картинка 3365940 Картинка 3978487 Картинка 8823626 Картинка 10068345Стипендии

 

СТИПЕНДИИ

В приложените по-долу документи е дадена цялата информация относно стипендите в НСА. Документите са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. и ПМС 103/31.05.1993 г. В тях са отразени измененията и допълненията от ПМС 65/2001 г., ПМС 63 и 242 от 2002 г., решение на ВАС/2003 г., ПМС 69/2004 г., ПМС 282/2005 г., ПМС 219/2006 г., ПМС 130/2008 г. и решения на Академичния съвет на НСА

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Важно за кандидатите за стипендии за зимен семестър 2022/2023
pdf file
Заповед 927/26.09.2022
pdf file
Заповед 926/26.09.2022
pdf file
Правила за отпускане на стипендии в НСА
doc file
Правила за отпускане на награди и помощи
pdf file
Заявление за стипендия
pdf file
Молба декларация 1 курс
    
 
Facebook Twitter Share