НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2101418 Картинка 5581332 Картинка 7726158 Картинка 3114091 Картинка 10862341 Картинка 9053399 Картинка 723904 Картинка 6920886 Картинка 8754062 Картинка 5709096Научно издателство НСА ПРЕС


Издателски научен съвет Книжарница Копирен център Научни периодични издания Персонал Полезни връзки Правилник за устройството и дейността Съобщения Учебно-методична литература

Научно издателство НСА ПРЕС


       Научно издателство НСА ПРЕС към Национална спортна академия „Васил Левски“ е създадено  през 2004 г. Дейността му е свързана с издаване на специализирана научна литература, научна периодика и учебно-методична литература на български и на чужд език, годишници, справочници, списания, както и с отразяването на значими спортни събития, конгреси, конференции, общи събрания. 
       В издателството се извършва научно рецензиране, висококомпетентна редакция и предпечатна подготовка на заявените издания.
       Научно издателство НСА ПРЕС не разполага със собствена печатна база и това налага ежегодно избиране на подизпълнител чрез възлагане на обществена поръчка и стриктно спазване на законовите разпоредби, като се набляга на отличното полиграфическо изпълнение на изданията.

 

Информация за издателството


 

Адрес: София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“  №21
Студентски град,  НСА“Васил Левски”, Ректорат, етаж 2
тел. (02) 4014(258); (02) 4014(255); 0892 299701
тел. Книжарница (02) 4014(190)

 

 
 
Facebook Twitter Share