НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9233261 Картинка 7657225 Картинка 4034809 Картинка 987222 Картинка 5841854 Картинка 95760 Картинка 5937869 Картинка 9498080 Картинка 5781420 Картинка 4610558

ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ОЛИМПИЙСКИ ЦЕНТЪР

Образователен и олимпийски център на НСА „Васил Левски“ е създаден на 12 декември 2022 г. като част от комплексната програма за модернизация и стратегическо развитие на Академията. Той има основополагаща роля за развитие на образованието, културата и научните изследвания у нас в областта на Олимпизма и олимпийското движение.

В него се провеждат широк спектър от дейности, които включват:

  • обучение на студенти;
  • образователни проекти с ученици от цялата страна;
  • научноизследователска и образователна дейност на преподаватели, студенти и специализанти;
  • сътрудничество със спортни специалисти, обществени организации и педагогически институции на регионално, национално и международно равнище;
  • представителни прояви, чествания, изложби и форуми;
  • създаване на тематични експозиции за развитието на НСА „Васил Левски“.

В Олимпийския образователен център ще можете да видите уникални исторически експонати и материали от създаването на НСА – спортни уреди, снимки, награди и документи от различни периоди в нейното развитие.

Олимпийският образователен център дава възможност за сътрудничество чрез съвместни проекти с училища, спортни клубове и университети. Особено значение има сътрудничеството с възпитаници на Академията и популяризиране дейността и постижения на НСА в България и чужбина.

Центърът осигурява възможности за организиране на посещения, инициативи и изяви на ученици, студенти, спортисти, специалисти и деятели на спорта от цяла България. Сред знаковите личности със световен авторитет, посетили Образователния и олимпийски център, е и президентът на Международния олимпийски комитет г-н Томас Бах.

За контакти:

проф. Лозан Митев, ръководител катедра „Мениджмънт и история на спорта“ - Директор на „Олимпийският и образователен център“

гл. ас. Емилия Витанова, преподавател към катедра „Мениджмънт и история на спорта“ – помощник-организатор в „Олимпийския и образователен център“

Ваня Йорданова, докторант към катедра „Мениджмънт и история на спорта“ – помощник-организатор в „Олимпийския и образователен център“

За контакти и заявки на посещения, моля да се обърнете към Ваня Йорданова тел.: 0887916701 или на електронна поща olympicstudycenter@nsa.bg

За повече информация посетете нашата Фейсбук страница

   
 
Facebook Twitter Share