НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5742228 Картинка 8550665 Картинка 9488894 Картинка 10862501 Картинка 5189610 Картинка 4418597 Картинка 11647726 Картинка 5819399 Картинка 10157440 Картинка 373430

Вход към системата за дистанционно обучение

Платформата за дистанционно обучение е на адрес:

 

http://www.virtual.nsa.bg/

 

Входът за студенти е с:

 

Потребител: факултетен номер
Парола: ЕГН


  1. Допълнителните дати за онлайн изпити са организирани само за учебните дисциплините, които не бяха включени в януарската поправителна изпитна сесия.
  2. В срок до 7 март 2021 г.,  изпратете по е-поща, заявление до Декана на факултета в който се обучавате. Подавайте отделно заявление за всеки изпит. 
  3. Прикачете копие от платежното нареждане с което сте заплатили таксата за допълнително явяване на изпит/и/, като в него задължително напишете учебната дисциплина или дисциплини за които внасяте такса.

    Банковата сметка на НСА „В.Левски“ е:

BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"


Е-адреси за изпращане на информация до деканати са: 

За факултет „Спорт“ - fsportnsa@gmail.com

За факултет „Педагогика“ - izpiti-teacher.nsa@abv.bg

За факултет „ОЗЗГТ“ - dekanatozzgt@gmail.com

За задочно обучение - zadochno@nsa.bg

Документи
Заявление за изпит
Заявление за изпит
График на изпитите
График на изпитите
 
??????? ??? Facebook Twitter Share