НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 821586 Картинка 11142828 Картинка 4795936 Картинка 10010997 Картинка 11247899 Картинка 11311709 Картинка 11889766 Картинка 561536 Картинка 2340113 Картинка 10580133

Дисертации и хабилитации

Необходими документи Архив 2021 Архив 2020 Архив 2019 Архив 2018 Архив 2017 Архив 2016 Архив 2015 Архив 2014 Архив 2013 Архив 2012

 

 

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

доц. д-р Любомир Петров, доктор Професор    07.09.2022 L_Petrov.rar
доц. Николина Георгиева Димитрова-Недкова, дн Професор    14.09.2022 N_Dimitrova.rar
доц. Иван Колев Иванов, дн Професор   14.09.2022 I_Kolev.rar
 гл. ас. Венета Петкова, доктор Доцент   13.09.2022   V_Petkova.rar
 Мария Оряшкова ОНС Доктор  Специализирана предсъстезателна подготовка при подрастващи самбисти  29.06.2022 M_Oryashkova.rar
Мария Дичева ОНС Доктор Педагогика на обучението по детска йога в предучилищна и начална възраст  28.06.2022 M_Dicheva.rar
Владимира Нанд ОНС Доктор  Авторска холистична тренировка във фитнеса 16.06.2022 V_Nand.rar 
Полина Тодорова ОНС Доктор  Кинезитерапия при болка в ходилната област, провокирана от плажен футбол 01.06.2022  P_Todorova.rar
Георги Петров ОНС Доктор  Управление на тренировъчния процес през подготвителния период при елитни волейболисти  02.06.2022  G_Petrov.rar
гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор Доцент   27.04.2022 T_Grueva.rar
Доц. Антонио Антонов, доктор Професор   27.04.2022 A_Antonov.rar
гл. ас. Радослав Пенов Доцент    07.04.2022 R_Penov.rar
гл. ас. Никола Николов Доцент    06.04.2022 N_Nikolov.rar
гл. ас. Сащо Чанев, доктор  Доцент    30.03.2022 S_Chanev.rar
Елвира Никовска ОНС Доктор  Проследяване промените в постуралния контрол при провеждане на кинезитерапия при пациенти с мозъчен инсулт  17.03.2022 E_Nikovska.rar
Елена Дурчова ОНС Доктор Оптимизиране на стрелковата подготовка при биатлонисти 9-11 годишна възраст 17.03.2022 E_Durchova.rar
Боряна Палатова ОНС Доктор  Био-психо-поведенчески профили и регулация на телесната маса  02.03.2022  B_Palatova.rar
Красимир Радков ОНС Доктор  Заниманията с катерене като средство за повишаване на физическата дееспособност и психическа устойчивост при юноши и девойки 01.03.2022 K_Radkov.rar
 Румяна Иванова ОНС Доктор Програма за усъвършенстване на атакуващите удари при висококвалифицирани състезатели по бадминтон 28.02.2022 R_Ivanova.rar
Илия Кючуков НС Доктор на науките Биомеханични модели на безопорната фаза на гимнастически упражнения с комбиниране на ротационни движения  22.02.2022 Iliya_Kyuchukov.rar
Красимира Стойчева ОНС Доктор Контрол на специфичната работоспособност при състезатели по каяк в дисциплината 1000м  23.02.2022 K_Stoycheva.rar
Димчо Хаджиев ОНС Доктор Изследване възможностите на ранната кинезитерапия за подобряване на клиничните резултати след колянно ендопротезиране 23.02.2022  D.Hadjiev.rar
Шахесер Гюнеш ОНС Доктор Влияние на средствата на адаптираната физическа активност върху физическата дееспособност на деца със специални нужди  23.02.2022 Sh_Giunesh.rar
Таня Николаева Колева  ОНС Доктор Въздействие на кинезитерапията върху мускулния дисбаланс при фехтовачи  16.02.2022 T_Koleva.rar
Илия Димитров ОНС Доктор  Модел за управление на Таекуондо WTFв България  11.02.2022  Iliya_Dimitrov.rar
Красимира Стойчева ОНС Доктор  Контрол на специфичната работоспособност при състезатели по каяк в дисциплината 1000м  02.02.2022 Krasimira_Stoycheva.rar
Ружа Недкова - Иванова ОНС Доктор  Методика на подготовка в дисциплината Издръжливост в конния спорт  27.01.2022   Ruja_Ivanova.rar
Михаил Таков  ОНС Доктор Усъвършенстване на тренировъчния процес с елитни състезатели по бокс – младежи и мъже  26.01.2022  Mihail_Takov.rar 
 Йоан Крумов ОНС Доктор  Основи на обучението и усъвършенстването на техниката при млади хокеисти  18.01.2022 Yoan_Krumov.rar
Лиляна Чобанова ОНС Доктор  Силова подготовка в ушу 12.01.2022 Lilia_Chobanova.rar

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share