НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9241433 Картинка 5335218 Картинка 4037028 Картинка 1647650 Картинка 3009471 Картинка 1214973 Картинка 1309560 Картинка 8949550 Картинка 883140 Картинка 12233892

Дисертации и хабилитации

Необходими документи   Архив 2020   Архив 2019   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

 

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

 Валентин Панайотов  Професор    17.09.2021  V_Panayotov.rar
 Муаммер Айдън  ОНС Доктор Терапевтичното въздействие на спорта за намаляване на негативните ефекти при общества, намиращи се в следвоенен период  13.07.2021   Myammer_Aydin.rar
 Камен Бинбелов  ОНС Доктор Значими международни футболни двубои на „Славия“ в контекста на външнополитическата обстановка (1913-1944)  07.07.2021  Kamen_Binbelov.rar
 Йорданис Гианаку  ОНС Доктор Морфофункционални особености и двигателни възможности на гръцки хандбалистки (девойки и жени) в зависимост от възрастта, квалификацията и игровия пост  15.06.2021  Iordanis_Giannaku.rar
 Явор Аспарухов  ОНС Доктор  Развиване на скоростно-силовите способности при млади баскетболисти  16.06.2021  Yavor_Asparuhov.rar
 Ровена Елмази  ОНС Доктор Управление на системата за подбор и контрол на спортната подготовка на 10-12 годишни баскетболисти в Албания 23.06.2021   Rovena_Elmazi.rar
 Теодора Георгиева  ОНС Доктор  Физически натоварвания и заболяемост от грип и остри респираторни заболявания  14.04.2021  Teodora_Georgieva.rar
 Марина Петрова  Доцент 14.04.2021   Marina_Petrova.rar
 Борислав Чонгов  ОНС Доктор Кинезитерапия по метода на schroth при идиопатична сколиоза 23.03.2021   Borislav_Chongov.rar
 Здравко Куртев  ОНС Доктор Изследване техниката на изпълнение на базови упражнения на кон с гривни и усъвършенстване методиката на обучението им  17.03.2021 Zdravko_Kurtev.rar
 Милена Търничкова  ОНС Доктор Динамика и развитие на специалната физическа подготовка в спортната аеробика  16.03.2021  Milena_Turnichkova.rar
 Красимир Ранков Доцент   17.03.2021   Krasimir_Rankov.rar
 Бояна Коцева ОНС Доктор   Анализ на условията за развитие на алпийски ски за хора с увреждания в Република България  23.02.2021  Boyana_Kotseva.rar
 Таня Шейтанова ОНС Доктор  Анализ на стероидния профил на спортуващи и неспортуващи българи   24.02.2021  Tanya_Sheitanova.rar
 Мария Захаринова  ОНС Доктор Съответствие между индивидуалния хронотип на спортистите и тренировъчния им график  24.02.2021  Maria_Zaharinova.rar
 Велина Кръстева  ОНС Доктор Лечение на вторичен лимфен оток чрез многопластови превръзки  24.02.2021  Velina_Krasteva.rar
 Христо Павлов  ОНС Доктор Подобряване на координационните способности при глухи борци  19.01.2021  Hristo_Pavlov.zip
 Румен Станишев  ОНС Доктор Повишаване качеството на учебно-тренировъчния процес в спортните училища  12.01.2021  Rumen_Stanishev.rar
 Момчил Милев  ОНС Доктор Функционален културизъм и влиянието му върху телесния състав и развитието на двигателните качества  
12.01.2021

 Momchil_Milev.rar

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share