НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11039882 Картинка 9325151 Картинка 5642914 Картинка 1094466 Картинка 1083886 Картинка 5958220 Картинка 6162296 Картинка 99402 Картинка 12117495 Картинка 2126757
Архив 2015

 

 

Дисертации и хабилитации 2015 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Албена Брънзова ОНС Доктор

Изследване на мотивацията на елитни състезатели по баскетбол

15.12.2015

Branzova.rar

Венета Петкова ОНС Доктор

Шахматът в съвременния свят на Интернет и влиянието на киберпространството върху развитието на играта

16.12.2015

V.Petkova.rar

Даниела Велчева ОНС Доктор

Изпреварваща методика на обучение по художествена гимнастика

02.12.2015

D.Velcheva.rar

Бейхан Йозгур ОНС Доктор

Оптимизиране на физическата подготовка при 17-19 годишни състезатели по бадминтон в Република Турция

01.12.2015

B.Yozgur.rar

Григор Гутев ОНС Доктор

Промени в спортно-техническите характеристики на препятственото бягане съобразно комплексните фактори на постижението

01.12.2015

G.Gutev.rar

Иван Хр. Иванов ОНС Доктор

Модел за специализирана подготовка при състезатели по ръгби седем

26.11.2015

I.Ivanov.rar

Радослав Пенов ОНС Доктор

Усъвършенстване на системата за техническа подготовка при 18-22 годишни състезатели по карате

27.10.2015

Radoslav_Penov.rar

Ина Владова ОНС Доктор

Детският олимпийски събор „Юначе“ – спортно-педогогически модел за обучение и възпитание

30.09.2015

Vladova.rar

Десислава Илиева ОНС Доктор

Маркетинг на спорта за всички

13.10.2015

D.Ilieva.rar

Стойко Гашуров ОНС Доктор

Специализирана подготовка за самоотбрана при внезапно нападение

29.09.2015

Gashurov.rar

Таня Мегова ОНС Доктор

Рехабилитация на болни с остър миокарден инфаркт и проведена първична перкутанна интервенция

24.09.2015

T.Megova.rar

Четин Тириаки ОНС Доктор

Система за селекция и контрол на 9 – 12 годишни момчета, практикуващи хандбал в Република Турция

30.09.2015

Ch.Tiriaki.rar

Румян Христов Професор

14.10.2015

R.Hristov.rar

Мариана Алберт ОНС Доктор

Кинезитерапевтична програма за подобряване на физическата дееспособност при студенти със зрителни нарушения”

23.09.2015

M.Albert.rar

Милена Николова
Петър Сомлев
Доцент

29.09.2015

Nikolova_Somlev

Марин Гъдев Професор

01.10.2015

Gadev.rar

Пламен Нягин
Христо Стоянов
Доцент

02.10.2015

Nyagin-Stoyanov.rar

Валентин Гърков Професор

29.09.2015

V.Gurkov.rar

Янош Брогли ОНС Доктор

Методика за начално обучение по скуош

17.09.2015

Y.Brogli.rar

Бонкз Димитрова Професор

26.09.2015

Bonka_Dimitrowa.rar

Пламен Андреев Доцент

25.09.2015

Plamen_Andreev.rar

Юри Николов Доцент

18.09.2015

Y.Nikolov.rar

Владимир Боянов Професор

01.09.2015

V.Boyanov.rar

Валентин Панайотов Доцент

01.09.2015

V.Stefanov.rar

Николай Иванов Станчев ОНС Доктор

Усъвършенстване методиката на обучение по спортна акробатика

08.04.2015

N.Ivanov.rar

Йозлем Карандъ ОНС Доктор

Разработване на методика за занимания с фитнес гимнастика „Пилатес“ в Република Турция

31.03.2015

Yozlem Karanda.rar

Мустафа Ерол ОНС Доктор

Модел за управление на учебния процес и развитието на футзал в университети в Истанбул

31.03.2015

M.Erol.rar

Румяна Кръстева ОНС Доктор

Изследване на зависимостите между силовите възможности и плувните скорости при подготовката на плувци

01.04.2015

R.Krasteva.rar

Корнелия Найденова ОНС Доктор

Усъвършенствана методика за обучение по футбол на ученици от началния етап на основната образователна степен

24.03.2015

K.Naidenova.rar

Богдана Илинова Доцент

06.04.2015

B.Ilinova.rar

Пенчо Гешев Професор

31.03.2015

P.Geshev.rar

Диана Димитрова Професор

06.04.2015

D.Dimitrova.rar

Таня Груева ОНС Доктор

Проучване ефекта от ранно включване на упражнения от затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстна връзка ”

24.02.2015

T.Grueva.rar

Владимир Боянов ДН

Теория и приложни методики за индивидуални силови тренировки при културисти и тежкоатлети

04.02.2015

V.Boyanov.rar

Антон Гочков ОНС Доктор

Методика за развитие на концентрацията на вниманието при състезатели по ориентиране, участващи в дълга дистанция

11.02.2015

A.Gochkov.rar

Цветомир Цонев ОНС Доктор

Изследване на методически подходи и средства за начално обучение по тенис на маса при деца от 4 до 7 годишна възраст

05.02.2015

Cv.Tonev.rar

Мирослава Коляндова ОНС Доктор

Оптимизиране на обучението по лична защита на студенти, подготвяни за реализация в МВР и въоръжените сили

29.01.2015

M.Kolyandova.rar

Любомир Петров ОНС Доктор

Неинвазивни биохимични методи за оценка на състезателен стрес при колективни и индивидуални спортове

27.01.2015

L.Petrov

Ралица Арсова ОНС Доктор

Развиване и контрол на скоростно-силовата подготовка при 17-19 годишни волейболистки

28.01.2015

R.Tsekova.rar

Милена Аврамова ОНС Доктор

Оптимизиране на селекцията и обучението на хандбалния вратар

28.01.2015

M.Avramova.rar

 
 
Facebook Twitter Share