НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6855576 Картинка 1053745 Картинка 3513499 Картинка 2580835 Картинка 6758825 Картинка 1807944 Картинка 5865206 Картинка 11007739 Картинка 6135132 Картинка 4226672

Необходими документи

 

Документи, необходими за публикуване в интернет страницата на НСА

  • 1. За защита на докторска дисертация е необходимо дисертантът да приложи 6 файла: автореферат, 2 рецензии и 3 становища.
  • 2. За хабилитация на доцент е необходимо да се изпратят 2 рецензии, 5 становища и резюмета на трудовете.
  • 3. За хабилитация на професор е необходимо да се изпратят 3 рецензии, 4 становища и резюмета на трудовете.
  • 4. Трябва да се изпрати информация в отделен файл за дисертацията или хабилитацията: тема, научен ръководител, рецензенти, научно жури. Къде и кога ще бъде защитата (или заседанието на научното жури).

  

ВАЖНО!
Файловете трябва да са архивирани в RAR-формат. Големината на rar-файла не трябва да надвишава 4-5 мегабайта! 
Ако се сканират файлове да се избира ниска разрешаваща способност на скенера (примерно 200-300 dpi), за да не се получават огромни файлове, неподходящи за интернет.
 

 

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share