НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2377886 Картинка 2558422 Картинка 2640019 Картинка 9508221 Картинка 9107451 Картинка 4389032 Картинка 7448824 Картинка 9723040 Картинка 9751903 Картинка 5487834Необходими документи

 

Документи, необходими за публикуване в интернет страницата на НСА

  • 1. За защита на докторска дисертация е необходимо дисертантът да приложи 6 файла: автореферат, 2 рецензии и 3 становища.
  • 2. За хабилитация на доцент е необходимо да се изпратят 2 рецензии, 5 становища и резюмета на трудовете.
  • 3. За хабилитация на професор е необходимо да се изпратят 3 рецензии, 4 становища и резюмета на трудовете.
  • 4. Трябва да се изпрати информация в отделен файл за дисертацията или хабилитацията: тема, научен ръководител, рецензенти, научно жури. Къде и кога ще бъде защитата (или заседанието на научното жури).

  

ВАЖНО!
Файловете трябва да са архивирани в RAR-формат. Големината на rar-файла не трябва да надвишава 4-5 мегабайта! 
Ако се сканират файлове да се избира ниска разрешаваща способност на скенера (примерно 200-300 dpi), за да не се получават огромни файлове, неподходящи за интернет.
 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share