НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4195680 Картинка 244096 Картинка 7952281 Картинка 4384072 Картинка 181812 Картинка 8581642 Картинка 1682620 Картинка 1062649 Картинка 8598629 Картинка 2159317
Архив 2023

Елена Илиева Желева
Кандидат за ОНС Доктор
 
Дата: 28.11.2023
доц. Лъчезар Стефананов, доктор
Кандидат за професор
 
Дата: 19.09.2023
Даринка Игнатова, доктор
Кандидат за Доктор на науките
Здравословен начин на живот и спорт – изследване на Уелнес компетентност в българското училище
Дата: 20.09.2023
Георги Ангелов
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Мениджмънт на футболни лагери за развитие на таланти
Дата: 20.09.2023
гл. ас. Петър Русев Пеев, доктор
Конкурс за Доцент
 
Дата: 12.09.2023
гл. ас. Мария Цанкова-Калоянова, доктор
Конкурс за Доцент
 
Дата: 19.09.2023
Гл. ас. Цвета Трайкова, доктор
Конкурс за Доцент
 
Дата: 12.09.2023
доц. Михаил Михайлов, доктор
Конкурс за Професор
 
Дата: 12.09.2023
Максим Димитров Михайлов
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Въздействие на специализирани спортно двигателни комплекси за превенция на травматизма при млади волейболисти
Дата: 13.09.2023
Роберто Солинас
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Еducation through sport of migrants in European countries
Дата: 27.06.2023
Тервел Венков Пулев
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Ефективност на експериментална комплексна методика в бокса
Дата: 27.06.2023
Стефания Найденова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Кинезитерапия при консервативно лечение на синдром на карпалния канал
Дата: 20.06.2023
Фатон Даци
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Изследване на ефекта на мануалната терапия при Impingement syndrome на раменната става
Дата: 06.06.2023
Борис Митков Янков
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Плажният волейбол като средство за повишаване на физическата работоспособност при студенти
Дата: 07.06.2023
Аяд Миляд Абдулхади Иштеуи
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Mobilisation and Manipulation Interventions for Patients with a Cervical Spine Injury
Дата: 16.05.2023
гл.ас. Милена Аврамова, доктор
Кандидат за Доцент
Дата: 04.05.2023
гл. ас. Иван Мирчев Иванов, доктор
Кандидат за Доцент
Дата: 20.04.2023
гл. ас. Милена Кулева, доктор
Кандидат за Доцент
Дата: 11.04.2023
гл. ас. Денислав Чамишки, доктор
Кандидат за Доцент
Дата: 23.03.2023
Василена Матакиева
Кандидат за ОНС Доктор
Телевизионно отразяване на Олимпийските игри – психологически аспекти
Дата на защитата: 15.03.2023
Йорг Шенк
Кандидат за ОНС Доктор
Карл Дийм и неговият принос към развитието на българската телесна култура
Дата на защитата: 21.02.2023
Валентин Янков Вуков
Кандидат за ОНС Доктор
Усъвършенстване на системата за прием и контрол при подрастващи биатлонисти в спортните училища в Република България
Дата на защитата: 21.02.2023
Тодор Минков Тодоров
Кандидат за ОНС Доктор
Методика за физическа подготовка на работещи чрез въжен достъп
Дата на защитата: 18.01.2023
Весела Руменова Димитрова
Кандидат за ОНС Доктор
Приложение на миофасциални техники при хронична неспецифична болка в лумбо-сакралната област
Дата на защитата: 26.01.2023
Любомира Евгениева Тотева
Кандидат за ОНС Доктор
Рехабилитация при оперативно лекувани пациенти с фрактури на проксимален хумеру
Дата на защитата: 26.01.2023
Гергана Ташева
Кандидат за ОНС Доктор
Личността на треньора като фактор за успех в спорта
Дата на защитата: 18.01.2023
Тодор Тодоров
Кандидат за ОНС Доктор
Методика за физическа подготовка на работещи чрез въжен достъп
Дата на защитата: 18.01.2023
Басел Тахбуб
Кандидат за ОНС Доктор
Въвеждане на двигателна активност за превенция на болни и подобряване на качеството на живот
Дата на защитата: 17.01.2023
Димчо Мицов
Кандидат за ОНС Доктор
Модел за контрол и оценка на тренировъчното натоварване при бяганията на дълги разстояния в леката атлетика
Дата на защитата: 11.01.2023
 
 
Facebook Twitter Share