НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3440143 Картинка 4990520 Картинка 4629531 Картинка 11055433 Картинка 6787443 Картинка 3726575 Картинка 3972149 Картинка 1170072 Картинка 4300512 Картинка 9606859Архив 2019

 

 

Дисертации и хабилитации 2019 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите информацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Милена Здравчева ОНС Доктор Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове

07.01.2020

M.Zdravcheva.rar

Румен Йосифов Доцент

02.10.2019

R.Yosifov.rar

Ивелина Кирилова ОНС Доктор Изследване на рисковите фактори за инциденти при провеждане на занимания във водна среда на деца с увреждания

25.09.2019

I.Kirilova.rar

Мариана Борукова Доцент

04.09.2019

M.Borukova.rar

- Христо Цанков Стоянов
- Ивайло Лазаринов Лазаров
Доцент

27.08.2019

Stoyanov,Lazarov.rar

Михаил Кончев Доцент

03.09.2019

Mihail Konchev.rar

Валентин Панайотов ОНС Доктор Мета анализ и метарегресионен анализ на ефектите от терапии за редуциране на телесната маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване

26.06.2019

V.Panayotov.rar

Первин Демирджи ОНС Доктор Влияние на заниманията по физическо възпитание и спорт върху физическата дееспособност на деца със специални образователни потребности

19.06.2019

P.Demiji.rar

Теодора Цолова ОНС Доктор Комплексна кинезитерапия при шиен болков синдром

22.05.2019

T.Tsolova.rar

Ваня Павлова ОНС Доктор Изследване на физическото развитие и двигателната активност при деца с наднормено тегло

22.05.2019

V.Pavlova.rar

Вержиния Милашка ОНС Доктор Моделиране на спортно-техническия потенциал при състезателки на мятане на диск в квалификационен аспект

21.05.2019

V.Milashka

Петър Катев ОНС Доктор

Комплексна програма за терапия на хипертония

24.04.2019

P.Katev.rar

Борислава Петрова ОНС Доктор

Влияние на тренировъчния процес върху взаимоотношенията на енергоосигуряващите системи при функционални изследвания

17.04.2019

B.Petrova.rar

Татяна Йорданова ОНС Доктор Развитие на специфични двигателни въззможности при млади 11-13 годишни фигуристи

27.03.2019

T.Yordanova.rar

Даниела Милешкина ОНС Доктор Ефективност на мануалния лимфен дренаж при бременни

27.03.2019

D.Mileshkina.rar

Красимир Колев ОНС Доктор Кинезитерапия за профилактика на постурални нарушения при деца

19.03.2019

K.Kolev.rar

Цветелина Бижева ОНС Доктор

Проучване на ефекта от приложена кинезитерапевтична методика върху функционалния дефицит при болни след неврохирургично лечение на дегенеративни спинални заболявания

22.01.2019

Ts.Bijeva.rar

 

 
 
Facebook Twitter Share