НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Структура

Медицинските прегледи и услуги се извършват на високо професионално ниво от следните щатни преподаватели по физикална медицина, кинезитерапия и рехабилитация към факултета по” Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” при НСА”В.Левски:.

??????? ??? Facebook Twitter Share