НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11604306 Картинка 2057423 Картинка 7675097 Картинка 7875658 Картинка 5990660 Картинка 11592966 Картинка 5887122 Картинка 11994547 Картинка 1787079 Картинка 4035794Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
 
Facebook Twitter Share