НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2650295 Картинка 11452720 Картинка 11676070 Картинка 12082843 Картинка 865462 Картинка 4032681 Картинка 4155879 Картинка 2777467 Картинка 755254 Картинка 9936370

Доц. Христо Андонов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(328)
Мобилен тел: 0892299818
E-mail: icoandonov@abv.bg

Образование и кариера

Средно образование завършва през 2003 г. в 81 СОУ „Виктор Юго“ със специализирано изучаване на немски и английски език.
През 2007 г. завършва бакалавър с първа специалност „Треньор по гребане“ и втора специалност „Учител по физическо възпитание“;
През 2008 г. завършва магистратура по специалността „Спорт-треньор по гребане”;
От 2008 – 2012 г. е асистент по „Теория и методика на спортната тренировка“
2012 г.  защитава докторска дисертация.
2012 г. – 2018 г. е главен асистент по „Теория и методика на спортната тренировка“;
От 2018 г. е доцент по „Теория и методика на спортната тренировка“; 
2018 г.-2020 г. координатор магистърска програма „Спорт за високи постижения“
От 2020 г. до момента е заместник декан-факултет „Спорт“;


Педагогическа дейност

Провеждане на лекционни занимания и семинарни упражнения по  „Теория и методика на спортната тренировка“ в ОКС Бакалавър, ОКС Магистър и курсове за СДК.
Проведени лекции в „Linnaeus University“, Швеция и „Latvian Academy of Sports Education“, Латвия.


Научни интереси

Над 30 публикации свързани с теорията и методиката на спортната тренировка;
Автор на един монографичен труд;
Съавтор на 2 учебни помагала;
Участие във множество международни и национални форуми;
Научен ръководител в ОНС Доктор


Организационни умения и компетенции

Ръководител и участник в 5 научно - изследователски проекта към НСА „Васил Левски“
Участие като Експерт в 8 международни проекта

 
??????? ??? Facebook Twitter Share