НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8508680 Картинка 3037314 Картинка 1373629 Картинка 4999686 Картинка 7992617 Картинка 5971453 Картинка 1224025 Картинка 12254049 Картинка 5361965 Картинка 5828820

Проф. Даниела Любенова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(433) / Кабинет 304
Мобилен тел: 0898 77 64 14
E-mail: lubenova@abv.bg

Образование и кариера

Даниела Любенова e кинезитерапевт, доктор по педагогика, възпитаник на Националната Спортна Академия “В. Левски” – София.
Професионалната й дейност започва през 1988 година в клиника по “Физиотерапия и рехабилитация” към III-та Градска Обединена Болница - гр. София.
Академичната и кариера датира от 1995 година като асистент в катедрата по “Кинезитерапия и рехабилитация” на НСА “В. Левски” – София.
Специализирала е кинезитерапия в Унгария, Финландия и Норвегия.
Член е на Съюза на кинезитерапевтите в България и Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска и магистърска програми по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в неврологията;
  3. КТ в гериатрията.


Научни интереси

Участвала е в ръководство на два научни проекта на международно ниво и в над 20 конгреси и конференции в страната и в чужбина.


Публикации, учебници, ръководства

Автор и съавтор е на над 25 научни публикации у нас и в чужбина


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share