НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8866074 Картинка 5018144 Картинка 12228525 Картинка 9408575 Картинка 4630373 Картинка 59597 Картинка 4587729 Картинка 11599273 Картинка 9564460 Картинка 7252971
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  
Документи за изтегляне
pdf file
Седмично разписание за 1 курс – Медицинска сестра зимен семестър, уч. 2023/2024
pdf file
Програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ, III курс, V семестър, ФОЗЗГТ 2023-24
pdf file
Програма KИНЕЗИТЕРАПИЯ IV КУРС 2023-2024
pdf file
Програма Кинезитерапия , ІІІ к, Летен VІ - и семестър , уч. 2023/2024