НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 234843 Картинка 6239157 Картинка 4176621 Картинка 181119 Картинка 9527652 Картинка 5203766 Картинка 10916292 Картинка 865179 Картинка 5116251 Картинка 11023278

проф. Николай Изов, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:

Дата и място на раждане: 22 септември 1958 - София

Образование

Завършва средното си образование през 1976 г., след което отбива редовна военна служба. Придобива висше образование във ВИФ „Георги Димитров“ (сега НСА „Васил Левски“).

Академична кариера

От 1983 г. е преподавател към катедра „Водни спортове“ на НСА „В. Левски“. През 2000 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. След спечелен конкурс заема академичната длъжност „доцент“ (2005 г.), а през 2017 - академичната длъжност „професор“. В периода 2008-2012 г. е декан на факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“ (понастоящем факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“) към НСА. Два мандата (2012-2019 г.) изпълнява длъжността заместник-ректор по учебната работа, след което е избран за ректор на НСА (2019-2024 г.). От 2008 г. е член на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ и негов председател през периода 2019– 2023 г. Член е на Управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България от 2021 г.

От 05.01.2024 г. е помощник-ректор в НСА „Васил Левски“.

Научноизследователска дейност

Автор е на над 80 публикации, монография, учебници и учебни помагала в сферата на физическото възпитание и спорта. От 2017 г. е член на научния борд на Journal of Applied Sports Sciences и на редакционните колегии на научните списания „Спорт и наука“ и Годишник на Национална спортна академия "Васил Левски".

Президент на Трети международен научен конгрес "Приложни науки в спорта", проведен на 2-3 декември 2022 г. Член на научния и организационен комитет на първите две издания на международния научен конгрес "Приложни науки в спорта" и на Балкански научен конгрес "Физическо възпитание, спорт, здраве" ( 2019 г.).

Член на Управителния съвет на Сдружение „Наследство БГ“.

Експертна, обществена и доброволческа дейност

От 2021 г. е заместник-председател на Български олимпийски комитет, член на Изпълнителното бюро, председател на Комисията по олимпийска подготовка и член на Комисията по олимпийска солидарност към БОК.

Заместник-председател на Столичната организация на Български Червен кръст и член на Столичния съвет на БЧК от 2006 г. Член на българската национална комисия по водно спасяване.

Председател е на Организационния комитет на честванията за 80-годишнината на НСА. В качеството му на ректор приема Почетния знак на Президента на Република България по повод 80 години от основаването на НСА.

Носител е на множество почетни звания и отличия, сред които: златен медал на БЧК за заслуги; почетен знак на БОК за изключителен принос в развитието на спорта и олимпийското движение в Република България; награда на БЧК - Водна безопасност за дългогодишен принос към развитието на водно спасителната дейност в България; почетна грамота на БЧК за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата; почетно звание „Отличник на БЧК“ за активна червенокръстка дейност; медал „Заслужил деятел на БЧК“ за дългогодишна активна червенокръстка дейност.