НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9382638 Картинка 8708757 Картинка 614614 Картинка 4784642 Картинка 1995457 Картинка 5886534 Картинка 2726965 Картинка 2201865 Картинка 12294687 Картинка 6737476

Проф. Огнян Миладинов, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(214, 341) / Кабинет 101, 323
Мобилен тел: +359 898 77 60 53
E-mail: ogimil63@gmail.com

Образование и кариера

2016 г. до сега Декан на Факултет „Педагогика“

2015 г. до сега Ръководител на Център за дистанционно и електронно обучение

2008 - 2015 г. Заместник-ръководител по научната работа към катедра „Лека атлетика“

2012 г. Професор

2003 г. Доцент към катедра „Лека атлетика“

1995 г. Главен асистент към катедра „Лека атлетика“

1987 г. Асистент към катедра „Лека атлетика“

2008 г. Доктор на науките „Закономерности и индивидуални особености на техниката в хоризонталните лекоатлетически скокове“

1995 г. ОНС „Доктор“ „Кинематико-динамичните компоненти на техниката – предпоставка за усъвършенстване на техниката в скока на дължина“

1987 г. Асистент към катедра „Лека атлетика“

1987 г. Висше образование – Национален спортен университет Москва (Русия)

1981 г. Средно образование – Математическа гимназия Акад. С.П. Королоьов, Благоевград


Педагогическа дейност

Като преподавател – провеждане на лекционни занимания и семинарни упражнения по техника, методика на обучение, методика на тренировка и методика на преподаване на леката атлетика.

Като Декан на ФП – управление на учебната, спортната и научно-изследователската дейност във факултет. Педагогика“.

Като Ръководител на ЦДЕО – управление на дистанционното и на електронното обучение в НСА „Васил Левски“.

Научен ръководите на 2 защитили дисертации докторанти.

Автор над 70 научни публикации.

Член на редакционна колегия на научно-методично списание по проблемите на леката атлетика „Лека атлетика и наука“ (ISBN 2603-4263).

Член на редакционната колегия научно-методично списание „Journal of applied sports sciences“


Треньорска дейност

1989 – 2010 г. Треньор към лекоатлетически клуб КЛАСА. Успехи като треньор:

Борис Божинов – Балкански шампион по скок на дължина за мъже (2008 г.)

Илияна Илиева - бронзов медалист от Европейско първенство по скок на дължина за девойки (1995 г.)

Радослава Стойкова – национален рекордьор в тройния скок за девойки (1993 г.)

Десетки национални шампиони в лекоатлетическите скокове.


Научни интереси

Проблеми на техниката и тренировката в лекоатлетическите скокове. Проблеми на дистанционното обучение.


Публикации, учебници, ръководства

1. Йонов, Й., В. Тошкова, С. Стойков, К. Аладжов, О. Тишинов, М. Томов, О. Миладинов, М. Калудова, Ц. Александров - Средства и методи за развитие на взривната сила, ЕЦНПКФКС, ВИФ “Георги Димитров”, методическо ръководство, София, 1989 г., под редакцията на доц. Йонко Йонов.
2. Бъчваров, М., О. Миладинов, А. Славчев - Програма за обучение, контрол и самоконтрол, под редакцията на проф. Михаил Бъчваров, София, 1991 г.
3. Бъчваров, М., О. Миладинов, А. Славчев - Лека атлетика, тезиси, под ред. на проф. Михаил Бъчваров, София, 1992 г.
4. Миладинов, О. - Скок на дължина - техника и начално обучение, София,  1998 г.
5. Миладинов, О., Й. Йонов - Тренировка в скока на дължина и в тройния скок, ръководство за специалисти по лека атлетика, София, 2001 г., 72 с.,  ISBN 954-718-078-9
6. Миладинов, О., П. Бонов, П. Паскалев, Йонко Йонов, Апостол Славчев – Интерактивен учебник “Лекоатлетически скокове – техника, обучение, тренировка, самообучение, самоконтрол”, София, 2004 г., под редакцията на доц. Огнян Миладинов.
7. Бачев, В., В. Диафас, В. Диаманти, О. Миладинов – Начално обучение по каяк (методика с дистанционна форма), София, 2007 г.
8. Миладинов, О. - Закономерности и индивидуални особености в техниката на хоризонталните лекоатлетически скокове, монография, София, 2009 г., 186 с., ISBN 978-954-718-259-2
9. Спортен терминологичен речник, второ преработено издание под. ред. на проф. Н. Хаджиев, проф. Л. Димитров, проф. П.- Бонов, НСА Прес, С., 2010 (автор на раздел Лека атлетика – скокове).
10. Биомеханика на спорта, учебник за студентите от НСА, автор на раздела „Биомеханика на леката атлетика”, София, 2011 г.
11. Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците от спортните училища, под редакцията на Р. Църова, О. Миладинов. , София, 2012 г., ISBN 978-954-394-108-7
12. Лека атлетика, учебник за студентите от НСА, София, 2014 г., под редакцията на Ст. Стойков)
13. Миладинов, О. (2018) Техника на лекоатлетическите скокове – електронен учебник за дистанционно обучение ISBN 978-954-718-518-0
14. Миладинов, О. (2019) Съвременни аспекти на тренировката в лекоатлетическите скокове, Монография, София, НСА ПРЕС, 126 с., ISBN 978-954-718-561-6
15. Миладинов, О. и кол. (2019). Система за оценяване на физическата дееспособност на учениците от І до ХІІ клас, София, НСА ПРЕС, 34 с. ISBN 978-954-718-570-8


ДРУГИ УМЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Владеене на руски (писмено и говоримо - отлично) и английски – (писмено и говоримо – основно).
Добро ниво на компютърна грамотност. Работа с приложни програми.

 
Facebook Twitter Share