НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1938142 Картинка 6917173 Картинка 7514403 Картинка 8918746 Картинка 709107 Картинка 9473347 Картинка 12277303 Картинка 4590595 Картинка 5140023 Картинка 3722863
ППО и охрана на труда

 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Инструкция за поддържане на дворни площи на НСА
pdf file
Инструкция за работа с пожарогасителни съоръжения
pdf file
Инструкция при извършване на огневи работи и заваръчни работи
pdf file
Организационна схема на отговорниците по ППО
pdf file
План "ЕВАКУАЦИЯ" на работещите при пожарна авария
pdf file
План за действие при гасене на пожари
pdf file
План за пожарна безопасност при ремонти
pdf file
План за пожарна безопасност при ремонти
pdf file
Поддръжка на противопожарните устройства
pdf file
Пожарна безопасност извън работно време
pdf file
Пожарна безопасност сезон пролет-лято
    
 
Facebook Twitter Share