НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 148525 Картинка 4299618 Картинка 4878693 Картинка 8409497 Картинка 247310 Картинка 7928874 Картинка 1662356 Картинка 8462491 Картинка 9003518 Картинка 5307203
Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ


Главен юрисконсулт: 
Илиян Карапанов +359 2 4014307 | +359 898 77 66 92


Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни: 
Милена Галчева:  +359 2 4014307

 
 
Facebook Twitter Share