НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10923658 Картинка 10465010 Картинка 3911106 Картинка 2939915 Картинка 8118196 Картинка 9887119 Картинка 12101413 Картинка 2575922 Картинка 7415915 Картинка 2760436

Деловодство

ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ (ДЕЛОВОДСТВО)

Тел. (02) 40 14 224

Красимира Андонова
Деловодител - Ръководител служба

тел. (02) 4014(224)

 

Мариела Ганчева
Деловодител-куриер

тел. (02) 4014(224)

Красимира Стоянова
Куриер-куриер

тел. (02) 4014(224)

 
??????? ??? Facebook Twitter Share