НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8717037 Картинка 2989689 Картинка 12204628 Картинка 5553464 Картинка 2032479 Картинка 9200597 Картинка 11827552 Картинка 9059708 Картинка 729657 Картинка 3340522Деловодство


ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ (ДЕЛОВОДСТВО)

Тел. (02) 40 14 224
E-mail: delov@nsa.bg

 

Красимира Андонова
Деловодител - Ръководител служба

тел. (02) 4014(224)

 

Мариела Ганчева
Деловодител-куриер

тел. (02) 4014(224)

Красимира Стоянова
Куриер-куриер

тел. (02) 4014(224)

    
 
Facebook Twitter Share