НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 35582 Картинка 4056436 Картинка 11450959 Картинка 1356713 Картинка 4142683 Картинка 2094861 Картинка 2479418 Картинка 10770136 Картинка 10023021 Картинка 2317360
Връзки с обществеността

 

Албена Мичева - ръководител  "Връзки с обществеността"

Ректорат, ет.3, стая 307

Телефони:
02/4014(308)
мобилен: 089 30 44 151
е-mail: press@nsa.bg

 

 
 
Facebook Twitter Share