НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1760789 Картинка 7834331 Картинка 7122313 Картинка 8470643 Картинка 6790706 Картинка 1376241 Картинка 8291920 Картинка 11789578 Картинка 1153881 Картинка 2357438
Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Служба Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Красимир Деливерски
Ръководител служба
Сграда Ректорат, комплекс Закрити спортни съоръжения, II етаж
тел. (02) 40 14 286
факс (02) 400 75 06

Елица Цветкова
Ландшафтен архитект
те. (02) 4014 226

Електротехници
Иван Пеев - тел. (02) 40 14 277
Александър Савов - тел. (02) 40 14 321

Работилници
     - дърводелска работилница - тел. (02) 40 14 321
     - шлосерска работилница
     - топлотехник
     - електротехник
     - поддръжка
     - електроженист

тел. (02) 40 14 321

 
 
Facebook Twitter Share