НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7844900 Картинка 5948424 Картинка 12256169 Картинка 6505285 Картинка 243790 Картинка 132051 Картинка 9545342 Картинка 7961770 Картинка 10120932 Картинка 9453940Личен състав (Човешки ресурси)


Служба Човешки ресурси

 

Ръководител служба Човешки ресурси

Ирина Карабойчева

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, сграда Ректорат, 3 етаж
тел. (02) 40 14 308

Светла Петрова
Специалист управление Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон: (02) 40 14 305


Юлиана Харалампиева
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

Елеонора  Аврамова
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

 

 
Документи за изтегляне
doc file
Заявление за назначаване
doc file
Заявление за пенсиониране
doc file
Бланка за отчитане на извъреден труд
doc file
Докладна записка за изплащане на извънреден труд
doc file
График за ползване на платен годишен отпуск
doc file
Заявление за издаване на УП2/УП3
doc file
Заявление за отпуск
doc file
Заявление за прекратяване на платен-неплатен отпуск
doc file
Заявление за преназначаване на нова длъжност
docx file
Заявление за служебен отпуск
doc file
Заявление за напускане по инициатива на работника
    
 
Facebook Twitter Share