НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1248311 Картинка 11490406 Картинка 8520200 Картинка 1043187 Картинка 4232447 Картинка 10041592 Картинка 10766773 Картинка 3664696 Картинка 11232064 Картинка 10704927

Създаване и реализация на спортни и шоу програми

Учебна документация   Програмен съвет   Галерия   Въпросник   Дипломен проект   Разписание на часовете - редовно обучение   Разписание на часовете - задочно обучение  

„СЪЗДАВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ И ШОУ ПРОГРАМИ”

Ръководител програма: проф. Кирил Андонов, ДН
Е-мейл:
lirik54@abv.bg

Координатор: Цветелина Манчева
Е-мейл: nsagymnastics@gmail.com

Организирането и осъществяването на спортни празници, програми, гимнастически композиции и други подобни спортно - художествени мероприятия изисква подготвени специалисти. Знанията в бакалавърската степен не са насочени за подобен род дейности. Подготовката на спортни спектакли трябва да се провежда от хора със специални умения в тази област Настоящата магистърска програма ще изгради професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше образование с образователно квалификационната степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" в професионалното направление "Спорт".
Студентът придобил степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава професионални знания относно:

 • · Управление, финансово обезпечаване и рекламиране СШП;
 • · Прокарване на идея, създаване и принципи на разработване на СШП;
 • · История на музиката и танца, етика, естетика, сценично поведение и движение;
 • · Масови гимнастически композиции, творческа и постановъчна работа;
 • · Сценография, костюми, грим, осветление;
 • · Съвременни технологии за създаването и реализация на СШП;
 • · Маркетинг, реклама, арт-мениджмънт;
 • · Съвременните информационни технологии и приложението им в разнообразните форми на СШП.


Випускникът придобил образователно квалификационна степен "магистър" по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" е необходимо да притежава следните професионални умения:

 • · Да работи в екип;
 • · Да има изградени естетически критерии;
 • · Да владее един или повече танцови жанрове;
 • · Да разработва идея, сценарий, работна книга, календарен план и пр. за СШП;
 • · Да изработва документи свързани с подготовката, реализацията и отчитането на СШП;
 • · Да участва в управлението, контрола и административното обслужване на СШП;
 • · Да осъществява мениджмънт на СШП;
 • · Да е гъвкав по отношение на изискванията на пазара на развлекателната индустрия;
 • · Да извършва научноизследователска работа в областта на СШП;
 • · Да провежда преподавателска дейност.


 • Провеждане на обучението
  Обучението се провежда от 24-ма високо квалифицирани преподаватели, от които девет професора, пет доктора на науките, единадесет доцента и 4 главни асистенти, доктори. От тях има и заслужили дейци на културата и изкуството и майстори на спорта.

  Дипломиране
  Дипломирането в магистърска програма СШП става със защита на дипломна работа или държавен изпит. Успешно приключилите получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно квалификационната степен „Магистър”, по магистърска програма „Създаване и реализация на спортни шоу програми”, която има институционална и програмна акредитация.

  Възможности за професионална реализация
  Подготовката на випускника по специалността "Създаване и реализация на спортни шоу програми" осигурява професионална реализация, която му дава възможност да извършва следните дейности в областта на СШП:


 • - Да изработва или да участва в изработването на СШП: за спортни празници, масови гимнастически композиции, атракциони със спортен характер мероприятия от типа “Ден на предизвикателството” и др), програми в увеселителни паркове, акробатични, вариететни, циркови, круизни и пр. програми, възстановки, телевизионни предавания със спортно-развлекателен характер и други подобни;
 • - Да изработва или да участва в изработването на експертни оценки на СШП;
 • - Да осъществява научноизследователска дейност в областта на СШП;
 • - Да осъществява контрол при изпълнението на СШП;
 • - Да осъществява техническо ръководство при изпълнението СШП;
 • - Да осъществява мениджърска дейност в областта на СШП;
 • - Да провежда преподавателска дейност;
 • - Да изработва или да участва в изработването на проекти в областта на СШП;
 • - Да ръководи отделни звена или целия екип на СШП.


   

 
??????? ??? Facebook Twitter Share